Vuxenutbildning i Södertälje kommun
Funderar du på att börja studera?

 

Så här gör du en ansökan
1. Skapa först ett studerandekonto. Det gör du på denna sida till höger under bilden "Skapa ett nytt studerandekonto". Du behöver bara "skapa konto" första gången du söker genom oss.
2. Logga sen in och följ instruktioner. Skriv personnummer utan bindestreck (ååmmddxxxx). Ansökan är i 7 steg. Vissa uppgifter i ansökan och studieplanen är obligatoriska och måste fyllas i för att du ska kunna gå vidare med din ansökan.
3. Du har endast möjlighet att göra två ansökningar åt gången.
Om du efter två ansökningar vill göra en ändring i någon av dessa eller göra ytterligare en ansökan så måste du först avboka någon av dina tidigare ansökningar. Detta gör du på "Din sida".
4. I webbansökan på din sida kan du följa vad som händer med din ansökan.

OBS!
Vuxenutbildningen har begränsade ekonomiska resurser. Om alla sökande inte kan beviljas studier görs ett urval. Urval sker i enlighet med 3 kap 7§ i Förordning om kommunal vuxenutbildning (SFS 2011:1 108).

OBS! du som önskar komplettera din gymnasieutbildning med kurs/er som krävs för särskild behörighet till högre utbildning ska för varje kurs skriva till vilken utbildning kursen krävs. Detta görs i studieplanen, steg 2 (B) i ansökan. Skriv i textrutan ”syfte med ansökan” namn på sökt kurs och vilken utbildning kursen ger behörighet till.

 


Nytt inför antagningen till P2 (mars 2019)
Obligatoriskt nivåtest för alla som söker följande kurspaket: Vård och omsorg, Barnskötare/elevassistent och Kock. De som gått 9 år i svensk grundskola och på så vis fått gymnasiebehörighet är undantagna från att göra nivåtestet.
Efter ansökan kommer du att kallas till ett nivåtest på Vuxenutbildningen i Södertälje, via den e-postadress som du skrivit i din ansökan.
Nivåtestet ska säkerställa att alla sökande till dessa yrkesutbildningar har tillräckliga förkunskaper i svenska språket.
Om ditt nivåtest visar att du inte har tillräckliga förkunskaper kommer du att antas till en förberedande kurs i svenska (tio veckor) och därefter påbörjas ditt kurspaket.
Studie- / Ansökningsperioder 2019

Studieperioder Ansökningstid
Period 4, 2019:
5 aug – 11 okt
28 mars – 27 maj
Period 5, 2019:
14 okt – 20 dec
28 mars – 19 augusti


Studie- / Ansökningsperioder 2020

Studieperioder Ansökningstid
Period 1, 2020:
7 januari – 13 mars

9 september – 10 november
10 feb - 13 mars (5 veckorskurs) 9 september – 15 december
Period 2, 2020:
16 mars – 22 maj

18 november – 19 januari
20 april - 22 maj (5 veckorskurs) 18 november – 23 februari
Period 3, 2020: 
25 maj – 31 juli

27 januari – 29 mars
29 juni - 31 juli (5 veckorskurs) 27 januari – 3 maj

 

Logga in med ditt studerandekonto

Har du inget studerandekonto?

För att du ska kunna göra en ansökan måste du skapa ett studerandekonto. När du har det kan du logga in, skapa och skicka din ansökan.

Information

SFI
Välkommen till inskrivningens "Drop in" för att göra din sfi-anmälan.

Sfi Inskrivningens "Drop in" är öppen:
tisdagar kl 09.00 - 10.30 och kl 16.00 - 17.30
torsdagar kl 09.00 - 10.30

Sal R102
__________________________________________________________


På väg mot slutbetyg från vuxenutbildningen?

Slutbetyg kan endast utfärdas till och med 2020-07-01, enligt övergångsregler fastställda av regeringen. Slutbetyg är ett rektorsbeslut enligt förordningen (2002: 2012). Vanligtvis består ett slutbetyg av betyg inom skalan MVG-IG. Även nya betyg (A-F) kan ingå i ett slutbetyg.
Kontakta studievägledare för information och slutbetygsplanering.

Alvis logo Alvis från Gotit