Hjälpsidor...

Är du sökande eller elev?

Logga in här

Nyheter

Nivåtest för sökande till yrkesutbildning
2020-09-21
Nivåtest är obligatoriskt för alla som söker kurspaketen: Vård och omsorg, Barn och fritid eller Restaurang och livsmedel.

Efter ansökan kommer du att kallas till nivåtest på Vuxenutbildningen i Södertälje. Information skickas till den e-postadress som du skrivit i din ansökan.

För att kunna ge alla elever samma förutsättningar att slutföra sin utbildning med godkända betyg får du göra ett nivåtest. Resultatet visar om du har de förkunskaper i svenska språket som krävs.

Om ditt nivåtest visar att du inte har tillräckliga förkunskaper kommer du att antas till en förberedande kurs i svenska (tio veckor) och därefter påbörjas ditt kurspaket.

De som gått 9 år i svensk grundskola och på så vis fått gymnasiebehörighet är undantagna från att göra nivåtestet.

 

Antalet studieplatser kan vara begränsade
2020-09-21
Vuxenutbildningen har begränsade ekonomiska resurser. Om alla sökande inte kan beviljas studier görs ett urval. Urval sker i enlighet med 3 kap 7§ i Förordning om kommunal vuxenutbildning (SFS 2011:1 108).

 

Nytt sista datum för slutbetyg från vuxenutbildningen
2020-09-21
Slutbetyg kan endast utfärdas till och med 2021-07-01, enligt övergångsregler fastställda av regeringen. Slutbetyg är ett rektorsbeslut enligt förordningen (2002: 2012). Vanligtvis består ett slutbetyg av betyg inom skalan MVG-IG. Även nya betyg (A-F) kan ingå i ett slutbetyg.

Kontakta studievägledare för information och slutbetygsplanering.

 

Behörighet till studieplan
2018-12-17
Studievägledare hos våra utbildningsanordnare kan nu revidera studieplanen och skriva dagboksanteckningar. Denna förändring görs efter dialog med övriga kommuner i Vux 5 och en bedömning utifrån om det är förenligt med den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Glömt Lösenord!

Har du glömt ditt lösenord klicka här
Vuxenutbildningen Södertälje, Västergatan 2, 151 89 Södertälje, Tel. 08-523 013 49
Alvis från Gotit Alvis från Gotit