Hjälpsidor...Viktigt!
Under hösten kommer vi att uppgradera säkerheten beträffande inloggning till Alvis. Anledningen är nya GDPR (ska ersätta PUL bl a) och rekommendationer från Datainspektionen. Detta innebär att det inte längre kommer gå att logga in med endast användarnamn och lösenord. Vi byter till så kallad tvåfaktorsinloggning med SMS. Det betyder att alla konton som används för åtkomst till Alvis måste ha ett aktuellt telefonnummer registrerat i Alvis till den telefon som användaren tar emot sin kod för verifiering i form av ett sms.
I samband med detta arbete gallrar vi bort alla användarkonton som inte längre är aktuella. Därför vill vi ha in listor från alla utbildningsanordnare på aktuell personal som jobbar i Alvis med följande information: Personnummer, förnamn, efternamn, mobilnummer (för verifieringskod via sms), e-postadress och personaltyp.

Denna information skickas till terese.skold@sodertalje.se för registrering i Alvis.

Håll utkik på startsidan i Alvis för vidare information.VIKTIG INFORMATION OM BETYGSKATALOGER OCH FRYSNINGAR!
Inför frysningar så måste ni gå igenom era elever noga och registrera "EJ påbörjat" och "avbrott". Detta för att slippa krediteringar.


Frysningar och utbetalningar till skolorna 2018
SLUTFRYSNING 4 september 2018 (ALLA BETYGSKATALOGER SKA VARA REGISTRERADE)
Utbetalning sker som regel sista vardagen varje månad (utom i januari och  september).

För våren 2018 ser de preliminära tiderna ut enligt nedan:
1 juni - 30 juni : 25 juni
1 juli - 31 juli : 13 augusti

1 augusti - 31 augusti: slutfrysning 4 septemberFör hösten 2018 ser de preliminära tiderna ut enligt nedan:
1 juli - 30 september: 17 september
1 oktober - 31 oktober: 25 oktober
1 november - 30 november: 26 november
1 december - 31 december: 20 december
1 januari - 1 januari: 10 januari
2 januari - 2 januari: 23 januari


SLUTFRYSNING: 23 januari 2019 ( ALLA BETYGSKATALOGER SKA VARA REGISTRERADE)
Utbetalning sker som regel sista vardagen varje månad ( utom i januari och september).

Studie- / Ansökningsperioder 2018

Studieperioder Ansökningstid
Period 4, 2018:
6 aug – 12 okt
7 maj – 4 juni
Period 5, 2018:
15 okt – 21 dec
7 maj – 20 augustiStudie- / Ansökningsperioder 2019
Studieperioder Ansökningstid
Period 1, 2019:
7 januari – 15 mars
28 augusti – 5 november
Period 2, 2019:
18 mars – 24 maj
28 augusti – 21 januari
Period 3, 2019: 
27 maj – 2 augusti
28 augusti – 25 mars
Period 4, 2019:
5 aug – 11 okt
28 mars – 27 maj
Period 5, 2019:
14 okt – 20 dec
28 mars – 19 augusti

Nyheter

Studieplan och GDPR
2018-09-11
Utbildningsanordnares vägledare kan numera inte skriva till dagboksanteckning och revidering av studieplan. Detta är en följd av den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Glömt Lösenord!

Har du glömt ditt lösenord klicka här
Vuxenutbildningen Södertälje, Västergatan 2, 151 89 Södertälje, Tel. 08-523 013 49
Alvis från Gotit Alvis från Gotit