Hjälpsidor...

 

Logga in i Alvis

Förändringar gällande inloggning till Alvis kommer att börja gälla från och med den 1 februari 2019. Det är en följd av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och rekommendationer från Datainspektionen.
Möjligheten att logga in med bara användarnamn och lösenord kommer att tas bort då metoden inte anses hålla måttet ur säkerhetssynpunkt. I stället kommer inloggning att ske med BankID alternativt SMS. Det betyder att man för att logga in med BankID måste ha ett aktivt konto i Alvis med sitt personnummer registrerat. När det gäller SMS alternativet måste ett mobilnummer vara registrerat på användaren för att kunna ta emot verifieringskod. Alla inloggningsmetoder är igång så försäkra er om att ni kommer att kunna logga in också efter den 31 januari.
Skicka ett mail till terese.skold@sodertalje.se för uppdatering av konton och information angående vad som är registrerat (personnummer/mobilnummer) på de konton som används av er skola. Meddela också om någon personal har slutat hos er så att vi kan ta bort dessa konton.
 


VIKTIG INFORMATION OM BETYGSKATALOGER OCH FRYSNINGAR!
Inför frysningar så måste ni gå igenom era elever noga och registrera "EJ påbörjat" och "avbrott". Detta för att slippa krediteringar.


Frysningar och utbetalningar till skolorna 2018
SLUTFRYSNING 4 september 2018 (ALLA BETYGSKATALOGER SKA VARA REGISTRERADE)
Utbetalning sker som regel sista vardagen varje månad (utom i januari och  september).

För våren 2018 ser de preliminära tiderna ut enligt nedan:
1 juni - 30 juni : 25 juni
1 juli - 31 juli : 13 augusti

1 augusti - 31 augusti: slutfrysning 4 septemberFör hösten 2018 ser de preliminära tiderna ut enligt nedan:
1 juli - 30 september: 17 september
1 oktober - 31 oktober: 25 oktober
1 november - 30 november: 26 november
1 december - 31 december: 20 december
1 januari - 1 januari: 10 januari
2 januari - 2 januari: 23 januari


SLUTFRYSNING: 23 januari 2019 ( ALLA BETYGSKATALOGER SKA VARA REGISTRERADE)
Utbetalning sker som regel sista vardagen varje månad ( utom i januari och september).

Studie- / Ansökningsperioder 2018

Studieperioder Ansökningstid
Period 4, 2018:
6 aug – 12 okt
7 maj – 4 juni
Period 5, 2018:
15 okt – 21 dec
7 maj – 20 augustiStudie- / Ansökningsperioder 2019
Studieperioder Ansökningstid
Period 1, 2019:
7 januari – 15 mars
28 augusti – 5 november
Period 2, 2019:
18 mars – 24 maj
28 augusti – 21 januari
Period 3, 2019: 
27 maj – 2 augusti
28 augusti – 25 mars
Period 4, 2019:
5 aug – 11 okt
28 mars – 27 maj
Period 5, 2019:
14 okt – 20 dec
28 mars – 19 augusti

Nyheter

Studieplan och GDPR
2018-09-11
Utbildningsanordnares vägledare kan numera inte skriva till dagboksanteckning och revidering av studieplan. Detta är en följd av den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Glömt Lösenord!

Har du glömt ditt lösenord klicka här
Vuxenutbildningen Södertälje, Västergatan 2, 151 89 Södertälje, Tel. 08-523 013 49
Alvis från Gotit Alvis från Gotit