Hjälpsidor...

Inloggning till Alvis

Alternativet att logga in med användarnamn och lösenord är numera ej tillgängligt. I stället sker inloggning med BankID alternativt SMS. Personnummer måste vara registrerat för ert användarkonto (BankID alternativet) eller att ni har uppgett ett mobilnummer så ni kan ta emot verifieringskod (SMS alternativet).
Skicka ett mail till terese.skold@sodertalje.se för uppdatering av era Alviskonton och information angående vad som är registrerat (personnummer/mobilnummer) för de konton som används av er skola.

 

 

Logga in i Alvis

Förändringar gällande inloggning till Alvis kommer att börja gälla från och med den 1 februari 2019. Det är en följd av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och rekommendationer från Datainspektionen.
Möjligheten att logga in med bara användarnamn och lösenord kommer att tas bort då metoden inte anses hålla måttet ur säkerhetssynpunkt. I stället kommer inloggning att ske med BankID alternativt SMS. Det betyder att man för att logga in med BankID måste ha ett aktivt konto i Alvis med sitt personnummer registrerat. När det gäller SMS alternativet måste ett mobilnummer vara registrerat på användaren för att kunna ta emot verifieringskod. Alla inloggningsmetoder är igång så försäkra er om att ni kommer att kunna logga in också efter den 31 januari.
Skicka ett mail till terese.skold@sodertalje.se för uppdatering av konton och information angående vad som är registrerat (personnummer/mobilnummer) på de konton som används av er skola. Meddela också om någon personal har slutat hos er så att vi kan ta bort dessa konton.
 
VIKTIG INFORMATION OM BETYGSKATALOGER OCH FRYSNINGAR!
Inför frysningar så måste ni gå igenom era elever noga och registrera "EJ påbörjat" och "avbrott". Detta för att slippa krediteringar.


Preliminära frysningar och utbetalningar till utbildningsanordnare våren 2019
För våren 2019 ser de preliminära tiderna ut enligt nedan:
1 januari - 28 februari: 22 februari
1 mars - 31 mars: 25 mars
1 april - 30 april: 24 april
1 maj - 31 maj: 24 maj
1 juni - 30 juni: 24 juni
Slutfrysning för V19: 19 augusti


OBS! SLUTFRYSNING: 19 augusti 2019 ( ALLA BETYGSKATALOGER SKA VARA REGISTRERADE)
 

Studie- / Ansökningsperioder 2019

Studieperioder Ansökningstid
Period 1, 2019:
7 januari – 15 mars
28 augusti – 5 november
Period 2, 2019:
18 mars – 24 maj
28 augusti – 21 januari
Period 3, 2019: 
27 maj – 2 augusti
28 augusti – 25 mars
Period 4, 2019:
5 aug – 11 okt
28 mars – 27 maj
Period 5, 2019:
14 okt – 20 dec
28 mars – 19 augusti

Nyheter

Inställd frysning
2019-01-03
Den aviserade frysningen för den 3 januari utförs ej. Detta beror på att det nästan inte har kommit in några registreringar (beroende på alla helger) sedan den senaste frysningen den 19 december. Slutfrysning för hösten 18 planeras till den 15 januari.

Behörighet till studieplan
2018-12-17
Studievägledare hos våra utbildningsanordnare kan nu revidera studieplanen och skriva dagboksanteckningar. Denna förändring görs efter dialog med övriga kommuner i Vux 5 och en bedömning utifrån om det är förenligt med den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Glömt Lösenord!

Har du glömt ditt lösenord klicka här
Vuxenutbildningen Södertälje, Västergatan 2, 151 89 Södertälje, Tel. 08-523 013 49
Alvis från Gotit Alvis från Gotit