Information

Svenskundervisning för invandrare

Svenskundervisning för invandrare, sfi, är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Rätt till sfi-studier inom vuxenutbildningen har du: - som är vuxen (från och med den 1 juli det år man fyller 16 år) - som inte har grundkunskaper i svenska - som är folkbokförd i Södertälje, dvs du har ett svenskt personnummer och bor i Södertälje Du kan läsa sfi på dagtid, kvällstid och på distans. Det går ofta att hitta individuella lösningar. Välkommen att kontakta en studie- och yrkesvägledare om du vill ha hjälp och mer information. Du får inget studiestöd från CSN för sfi-studier.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit