Logga in med ditt studerandekonto

Kursutbudet för alla höstens kurser på gymnasial nivå är nu sökbart.
Ansökningstider för period 4 är 20180507-20180604. För period 5 20180507-20180820.


Vuxenutbildning i Södertälje kommun
Funderar du på att börja studera?

Så här gör du en ansökan
1. Skapa först ett studerandekonto. Det gör du på denna sida till höger under bilden "Skapa ett nytt studerandekonto". Du behöver bara "skapa konto" första gången du söker genom oss.
2. Logga sen in och följ instruktioner. Skriv personnummer utan bindestreck (ååmmddxxxx). Ansökan är i 7 steg. Vissa uppgifter i ansökan och studieplanen är obligatoriska och måste fyllas i för att du ska kunna gå vidare med din ansökan.
3. Du har endast möjlighet att göra två ansökningar åt gången.
Om du efter två ansökningar vill göra en ändring i någon av dessa eller göra ytterligare en ansökan så måste du först avboka någon av dina tidigare ansökningar. Detta gör du på "Din sida".
4. I webbansökan på din sida kan du följa vad som händer med din ansökan.

OBS!
Vuxenutbildningen har begränsade ekonomiska resurser. Om alla sökande inte kan beviljas studier görs ett urval. Urval sker i enlighet med 3 kap 7§ i Förordning om kommunal vuxenutbildning (SFS 2011:1 108).

OBS! du som önskar komplettera din gymnasieutbildning med kurs/er som krävs för särskild behörighet till högre utbildning ska för varje kurs skriva till vilken utbildning kursen krävs. Detta görs i studieplanen, steg 2 (B) i ansökan. Skriv i textrutan ”syfte med ansökan” namn på sökt kurs och vilken utbildning kursen ger behörighet till.

 

Studie- / Ansökningsperioder 2018

Studieperioder Ansökningstid
Period 4, 2018:
6 aug – 12 okt
7 maj – 4 juni
Period 5, 2018:
15 okt – 21 dec
7 maj – 20 augusti

Studie- / Ansökningsperioder 2019
Studieperioder Ansökningstid
Period 1, 2019:
7 januari – 15 mars
28 augusti – 5 november
Period 2, 2019:
18 mars – 24 maj
28 augusti – 21 januari
Period 3, 2019: 
27 maj – 2 augusti
28 augusti – 25 mars
Period 4, 2019:
5 aug – 11 okt
28 mars – 27 maj
Period 5, 2019:
14 okt – 20 dec
28 mars – 19 augusti

 

Saknar du ett studerandekonto?

Bild på elev

SFI-anmälan / Application for Sfi courses

Kurskatalogen

I kurskatalogen har du möjlighet att se vilket utbud av kurser som finns att söka till.

Till Kurskatalogen

Information

SFI
Gör en Sfi anmälan så blir du kallad till en tid för Inskrivning.

Sfi Inskrivningens öppettider:
tisdagar kl 09.00 - 10.30 och kl 16.00 - 17.30
torsdagar kl 09.00 - 10.30

Sal R102
Alvis logo Alvis från Gotit